اخرین اردوی انتخابی تیم ملی امید هیمالیانوردی (تیم های۹۶و۹۵)

پیرو فراخوان کارگروه هیمالیانوردی فدراسیون از اردونشینان سال های ١٣٩۵و١٣٩۶ جهت حضور در اردوی پایانی انتخابی تیم ملی امید؛ این اردو با دعوت از ٣٢ اردو نشین از استانهای مختلف کشور در عصر روز ٩۶/٣/٠١ در قرارگاه کوهستانی پلور آغاز گردید.
نفرات حاضر در

بیشتر بخوانید