صعود به قله پریشان از تیغه شرقی و مسیر آلپی

مورخه ۸ تیر ۱۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنانه زمان بندی شده ۶ ماهه اول  از مسیر آلپی و تیغه شرقی به قله پریشان صعود نمودند.

دورنمای پریشان

قله پریشان از مسیر تیغه شرقی

قله

بیشتر بخوانید
صعود به قله قاجر، سامان و آبشار کانی شاه پسند

مورخه یکم تیر ماه ۳۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه ۶ ماهه اول به قله قاجر، سامان و آبشار کانی شاه پسند صعود نمودند.

دورنمای قله قاجر

قله سامان

آبشار کانی شاه پسند

پناهگاه بدر

بیشتر بخوانید

پیمایش دریاچه گهر

مورخه ۲۴ الی ۲۶ خرداد ماه ۲۶ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول  از دریاچه گهر در استان لرستان بازدید نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۴ الی ۲۶ خرداد ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: طیب صالجی، حبیب حنیفی، محمد میرانی،

بیشتر بخوانید
پزشکی کوهستان چیست؟

پزشکی کوهستان به سلسله مباحثی گفته می شود که به  بیماریها و مشکلات بهداشتی – درمانی خاص کوهستان و کوهنوردان می پردازد.
بیماریهای کوهستان که موضوع اصلی این رشته است به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- بیماریهایی که در زندگی روزمره با آن برخورد

بیشتر بخوانید
صعود به قله قالی کوه

مورخه ۲۳ خرداد ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله قالی کوه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۳خرداد ماه ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: مازیار نعمتی، سینا ابراهیمی، مهدی ضیایی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
پیشروی ایرانیان برای فتح نانگاپاربات

کوهنوردان ایرانی طی آخرین تماس ماهواره ای حود که امشب مورخ ۲۲ خرداد صورت گرفت از پیشروی خود برای فتح نانگاپاربات خبر دادند.
علیرضا نوروزی و آرمان حداد دو کوهنورد ایرانی هستند که این روزها بر روی نانگاپاربات در حال تلاش هستند. آنها از پیشروی

بیشتر بخوانید
پیمایش خط الراس رشته کوه دنا

مورخه ۱۴ الی ۱۶ خرداد ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول خط الراس دنا را پیمایش نمودند.

بیشتر بخوانید
صعود به قله بدر و کانی شاه پسند

مورخه ۱۸ خرداد ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله بدر و کانی شاه پسند صعود نمودند.

قله بدر

کانی شاه پسند
تاریخ اجرای برنامه: ۱۸ خرداد ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: علی الیاسی، مجید معظمی،

بیشتر بخوانید
صعود به قله قلعه ماران و پیمایش جنگل قلعه ماران در استان گلستان

مورخه ۱۵ خرداد ۴۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله قلعه ماران  صعود نموده سپس جنگل قلعه ماران را نیز پیمایش نمودند.
در این پیمایش۵ تن از اعضای باشگاه پاسارگاد گنبد به عنوان راهنما آنها را همراهی

بیشتر بخوانید
پیمایش خط الراس گنجنامه تا قزل ارسلان در همدان

مورخه ۱۰ الی ۱۱ خرداد ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول خط الراس گنجنامه تا قزل ارسلان در همدان را پیمایش نمودند.
لازم به ذکر است که طبق برنامه ابتدا قرار بود خط الراس گنجنامه به آلما بلاغ

بیشتر بخوانید