صعود به ارتفاعات آوالان در کامیاران

مورخه ۲۱ اردیبهشت ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به ارتفاعات آوالان در شهرستان کامیاران صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: طیب صالجی، شهرام نعمتی، نوید صفا،

بیشتر بخوانید