پیمایش دره تنگی ور و صعود به ارتفاعات عبدالرحمان درشاهو

مورخه ۲۷ الی ۲۸ اردیبهشت ۲۵ تن از اعضای باشگاه قاجر دره تنگی ور و قسمتی از جنگل بلوط در منطقه گشکی(کامیاران) در استان کردستان را پیماش نموده سپس به ارتفاعات عبدالرحمان شاهو صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…..

جنگل بلوط

بیشتر بخوانید