اسامی انتخابی تیم های ملی امید هیمالیانوردی

منبع: پایگاه خبری فدراسیون
حضور سینا ابراهیمی عضو باشگاه قاجر را در این اردو تبریک و آرزوی موفقیت روزافزون برایشان داریم.

بیشتر بخوانید