سنگنوردی بر روی دیواره بیستون اولین برنامه سال ۹۴

مورخه ۲۹ اسفند الی ۳ فروردین ۱۳۹۴ طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول ۵ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر بر روی دیواره بیستون تمرین سنگنوردی نمودند.
این اولین برنامه گروه قاجر در سال جدید بود.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…


بیشتر بخوانید

مفقود شدن یک کوه‌نورد فنلاندی و یک شرپایدر آناپورنا

یک روز پس از صعود قله آناپورنا توسط ۶ کوه‌نورد و ۷ شرپای نپالی، Gyanendra Shrestha از مقامات وزارت گردشگری نپال؛ خبر ناپدید شدن یک کوه‌نورد فنلاندی و یک شرپای نپالی را در روز ۴ شنبه اعلام داشت!
اسم «پمبا شرپا» و Mikasanuly Nansikka کوه‌نورد

بیشتر بخوانید