اطلاعیه برگزاری دوره‌های برف و یخ، کوه‌پیمایی و سنگ‌نوردی از ۲۵ اسفند

به آگاهی می‌رساند؛ برگزاری دوره‌های برف و یخ، کوهپیمایی و سنگنوردی از تاریخ ۲۵ اسفند در صورت مساعد بودن هوا و ایمن بودن مناطق آموزشی در سطح استان با هماهنگی و تأیید هیئت استان بلامانع می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت ایمنی و در

بیشتر بخوانید