«رضا شهلائی» موفق به صعود «آناپورنا» شد

بنا بر خبر ارسالی به «کوه‌نوشت»؛ تمامی اعضای تیم صعود به قله‌ی «آناپورنا»، متشکل از ٧ کوه‌نورد از جمله «رضا شهلائی» و ۶ شرپا، ساعت ١۵.٣٠ به وقت محلی در روز سه‌شنبه ۴ فروردین ماه ۹۴ ، موفق به صعود این قله شدند.
شایان ذکر

بیشتر بخوانید
مراقب از پوست در فصل بهار

یکی از مهم‌ترین نقش‌های پوست این است که مانند یک سد دفاعی، مانع ورود میکروب‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و سموم به درون بدن شده و نیز مانع دفع آب بدن به خارج شود که این امر در لطافت پوست نقش مهمی دارد.
 یکی از مهم‌ترین عواملی

بیشتر بخوانید