مجموعه فعالیت های اسرا مفاخری در سال۱۳۹۳

 همنوردان گرامی: از سال گذشته مجموعه فعالیت سالانه ام را در پایان هر سال به صورت گزارش تصویری خدمت شما ارادئه دادم و تصمیم گرفتم که هر سال در حد توان آن را ادامه دهم. 
باتوجه به اینکه در سال۱۳۹۲ برای پاکسازی غار پراو رفته و

بیشتر بخوانید