نخستین کارگاه تئوری، نظری، عملی و استعدادیابی یخ‌نوردی و درای‌تولینگ

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه مسابقات و لیگ این فدراسیون با توجه به برنامه‌ریزی بخش یخنوردی و درای‌تولینگ و به منظور گسترش کیفی، کمی، علمی، عملی و توسعه پایدار ورزشی، آشنایی با لوازم و تجهیزات و قوانین، جذب مخاطبان و شناخت استعدادهای برتر رشته مهیج یخنوردی

بیشتر بخوانید