عید غدیر خم مبارک باد

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
تمرین در ارتفاع کم، برای صعود به قله های بلند

 وقتی شما با سرعتی بیش از توانایی بدنتان قدم می زنید یا می دوید، به طور قطع اکسیژن بیشتری را نسبت به توانایی بدنتان مصرف می کنید. بر عکس آن در ارتفاع پائین، مقدار اکسیژن مصرفی کمتر از ظرفیت کاری افراد است، زیرا فشار سهمی

بیشتر بخوانید