شب پاییزی

نمای شب پاییزی سراب قروه
عکس از: سینا عسگری
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
جوانترین غارنورد در کنار پدر غارنوردی ایران

تصاویری از اسراء مفاخری عضو گروه قاجر و جوانترین غارنورد استان کردستان  در کنار استاد ارجمند جناب چنگیز شیخلی پدر غارنوردی ایران بعد از مصاحبه تلویزیونی ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۲

اسراء در جوار استاد شیخلی با هدیه ارزشمند استاد( کتاب

بیشتر بخوانید