سقوط بهمن در اورست

بر اثر سقوط بهمن در کوه اورست که اوایل این هفته روی اد چهار نفر از جمله یک گردشگر استرالیایی جان باختند.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از لاسا (در اورست)، مقامات محلی چین روز چهارشنبه تایید کردند اعضای یک گروه که بدون هماهنگی و

بیشتر بخوانید