پایان تلاش مهدی جباریان در ماناسلو

آخرین خبر از تلاش «مهدی جباریان» بر روی «ماناسلو»
بازگشت از کمپ ۴ به کمپ اصلی … و شاید پایان تلاش!
براساس آخرین تماس برقرار شده توسط خانواده با «مهدی جباریان» در صبح روز جمعه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۲؛ وی بعد از ۵ روز حضور در

بیشتر بخوانید
بیماریهایی که می توانند در یک غار شما را تهدید کنند!

انجمن پزشکی کوهستان ایران: مجله وایرد در طبقه بندی جدید خود به معرفی تمام اتفاقات ناگواری که  ماجراجویان را در جریان یک اکتشاف و یا بازدید در یک غار تهدید می کنند  پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که برای اکتشاف و یا یک

بیشتر بخوانید