در دوره‌های آموزشی کوه‌نوردی چه می‌گذرد؟!

بیانیه فدراسیون و افشای سطح گسترده تخلفات!
پیگرد تخلفات و احقاق حقوق کارآموزان!
این بیانیه به منظور تنویر اذهان کوه‌نوردان، مربیان و رؤسای هیئت‌های سراسر کشور بر عملکرد فدراسیون طی ماه‌های اخیر و اطمینان از اشراف فدراسیون بر وضعیت کنونی جامعه کوه‌نوردی تدوین شده است.

بیشتر بخوانید