صعود یه قله کولاوا به مناسبت هفته تربیت بدنی

۱۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر به مناسبت هفته تربیت بدنی به قله کولاوا صعود نمودند.

قله کولاوا

چشمه سراب قروه  

بیشتر بخوانید