کوهنورد روزت مبارک باد

بهترین کوهنوردان کسانی هستند که به قله قلبها صعود می کنند روز کوهنورد را به همه همنوردان گرامی تبریک می گوییم.

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
اولین فرود بشر به قلب آتشفشان ماروم

“وافعا حس بزرگی ست که جایی باشی که قبلا هیچ انسانی نبوده”دو ماجراجو و درواقع دو درخت نورد حرفه ای! در سال ۲۰۱۱ موفق شدند برای اولین بار به دهانه آتشفشان فعال ماروم (Marum) واقع در جزیره آمبریم در جمهوری وانوآتو (Vanuatu) که یک کشور

بیشتر بخوانید