ترنم های باران پاییزی

«باز بارانبا ترانهبا گوهرهای فراوانمی‌خورد بر بام خانه»…….
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید