ارتفاعات بدر سفید پوش شد

دور نمای ارتفاعات بدر در جنوب قروه
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
قوانین ۴ در ۴ برای سلامتی کوهنوردان

 ورزش کوهنوردی در کنار لذت های بسیار همواره همراه با خطر های زیادی می باشد. در طول سالیان دراز با تحقیقات فراوان و استفاده از تجربیات بسیار استاندارد های زیادی جهت ایمن شدن  از خطرات تعریف شده است. هر کدام از این موارد در حیطه

بیشتر بخوانید