باورهای درست و غلط در باره درد کمر

  درد کمر می تواند تندوتیز باشد و یا فقط یک درد مبهم باشد. درد کمر یکی از شایع ترین دردهایی است که در هر سنی می تواند بروز کند. باورهای غلط و درستی برای بهبود درد کمر وجود دارد . صاف بنشینید.این باور غلط

بیشتر بخوانید
پیمایش خط الراس کولاوا به قلوز

۴ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طی برنامه ای دو روزه خطالراس کولاوا به قلوز را پیمایش نمودند. 

تاریخ اجرای برنامه: ۲۰ و ۲۱ مهرماه ۱۳۹۱شرکت کنندگان آقا: حسین کریمی — میلاد الیاسی- علی الیاسی(سرپرست)شرکت کنندگان خانم: مهشید الماسی
بیشتر بخوانید

ورزشهایی برای پیشگیری از پیچ خوردگی پا

 اگر مچ پایتان خیلی زیاد پیچ می خورد، نباید بی توجه از کنار آن بگذرید. بسیاری از کسانی که پایشان دائما پیچ می خورد، در دراز مدت دچار درد و ضعف مفاصل می گردند. درمان زودهنگام رگ به رگ شدن می تواند از مشکلات مچ

بیشتر بخوانید
نقش تغذیه و استراحت بعد از فعالیت ورزشی

 بازیابی توان جسمی نکته بسیار مهمی به خصوص برای ما کوهنوردان است . نوع و مدت این ورزش نیاز به یک برنامه بازیابی توان جسمی را بیشتر برجسته می کنه. گاه بعد از یک برنامه سنگین و یا بعد از هفته های متوالی اجرای برنامه

بیشتر بخوانید