صعود به قله آوالان در کامیاران

۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز ۲۸ مهرماه ۱۳۹۱ طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله  2950 متری آوالان در کامیاران صعود نمودند. گزارش صعود را در ادامه مطلب بخوانید….

اعضا از راست به چپ: محمد سنگین

بیشتر بخوانید
چگونه از زانو های خود مراقبت کنیم

 مفصل زانو یکی از مهمترین مفاصل بدن از لحاظ ایجاد ثبات، استحکام و تحمل وزن بدن بوده، بنابراین ایجاد ضایعه در این مفصل بسیار مهم است. زانوها اعضای مهمی هستند که وزن بدن را تحمل می کنند .
بدن ما روی زانو ها استوار است

بیشتر بخوانید