خط الراس میخ رستم تاقله بدر به مناسبت سوم خردادآزاد سازی خرمشهر

روز پنجشنبه ۴ خرداد، ۲ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول ۱۳۹۱ خط الراس میخ رستم تاقله بدر را به مناسبت سوم خردادآزاد سازی خرمشهر پیمایش نمودند. 
گزارش را در ادامه مطلب بخوانید…

قله یوسف

بیشتر بخوانید