پروانه کاظمی بر فراز قله لوتسه

 پروانه کاظمی، هیمالیانورد زن ایرانی که چند روز قبل توانسته بود بر فراز بام دنیا “قله اورست” قرار بگیرد، امروز جمعه پنجم خرداد ۹۱ ساعت ۷:۰ به وقت محلی به همراه شرپای خود (نیما گیالزن) موفق به صعود قله لوتسه به ارتفاع ۸۵۱۶ متر

بیشتر بخوانید