بازی کوهستان

 اواسط ماه می آغاز صعود به قلل مرتفع دنیا می باشد. کوهنوردان پس از ماهها تمرین جسمانی و روانی و البته چند هفته هم هوایی خود را آماده فتح قلل مرتفع هیمالیا می کنند. اینک مانع آب و هوا نیز رو به افول است. خبرهای

بیشتر بخوانید
لوازم مورد نیاز یک کوهنورد

انجمن پزشکی کوهستان ایران: لوازم کوهنوردی همیشه جزو مهمترین ابزار و لوازم مورد نیاز یک کوهنورد جهت رفاه، آسایش و ایمنی یک کوهنورد است. در اینجا توضیحات مختصری در زمینه انتخاب لوازم مورد نیاز خود می یابید.
کاپشن، شلوار، کلاه:
در حالت کلی، جنس کاپشن

بیشتر بخوانید