روز زن و زنان کوهنورد ایرانی

به مناسبت روز زن و روز مادر نگاهی گذرا به نقش زنان کوهنورد میهنمان داریم.
زنان بسیاری در تاریخ ورزش کوه نوردی ایران و جهان درخشیده اند که هر یک از آنان در لحظات سخت و دشوار کوهستان ایستاده اند، مقاومت کرده اند و به

بیشتر بخوانید
گلگشت منطقه اورامانات و صعود به قله دالانی

۱۸ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول ۱۳۹۱ گلگشتی به منطقه اورامانات داشتند. 
7 نفر از اعضا به قله دالانی صعود نمودند.

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

مسیر قله دالانی 
بیشتر بخوانید