کوه‌نوردان ایرانی بر فراز ”ماناسلو”

کوه‌نوردان کشورمان «سید حسین صالحی»، «جعفر ناصری» و «امید آمحمدی» که در تلاش برای صعود به قله‌ی «ماناسلو» بودند، خبر صعود خود را مخابره کردند.بنا بر گزارش رسیده -به صورت پیامک- از سوی «امید آمحمدی»: این صعود ساعت ۱۸ روز پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه

بیشتر بخوانید
ایرانی ها بر فراز ماکالو

کوه‌نوردان ایرانی در تلاشی ارزنده و در شرایطی دشوار همراه با وضعیت نامساعد جوی موفق به صعود پنجمین قله‌ی مرتفع دنیا ”ماکالو” به ارتفاع ۸۴۶۳ متر و مشهور به ”هیولای سیاه” شدند.به گزارش رسیده: وضعیت کوه‌نوردان کشورمان در تلاش برای صعود به این قله ‌این‌گونه

بیشتر بخوانید