در بهاران کی شود سرسبز سنگ؟

دامنه کوه پنجعلی( قروه)
در بهاران کی شود سرسبز سنگ؟خاک شو تا گل برآیی رنگ رنگسالها توسنگ بودی دلخراشآزمون را یک زمانی خاک باش«مولانا»
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه 

بیشتر بخوانید
کتانی های سنگنوردی و بوی بد پاها

انجمن پزشکی کوهستان ایران: در یکی از برنامه های سنگنوردی در طبیعت کتانی های سنگنوردی خود را با اکراه به دوستی قرض دادم که از تنگ بودن کتانی های خود در عذاب بود (درمورد اصولی بودن تنگی کتانی های سنگنوردی مقاله جداگانه ای منتشر خواهد

بیشتر بخوانید