بیا تا گل برافشانیم

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم    فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم   »حافظ»
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر

بیشتر بخوانید