سلام بر بهار

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شدعالم پیر دگر باره جوان خواهد شدارغوان جام عقیقی به سمن خواهد دادچشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد«حافظ»
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
اولین تولید کننده وسایل غارنوردی در استان کردستان

شرکت ارتفاع کاران ابیدراولین تولید کننده وسایل غارنوردی در استان کردستان(کوله غار -کیف تجهیزات غارنوردی-کیف تجهیزات غارنوردی و ۰

بیشتر بخوانید
آموزش پاشنه آشیل کوهنوردی کشور است

آموزش را می توان « پاشنه آشیل » کوه نوردی کشور به شمار آورد. اگر در این عرصه کوتاهی کنیم، ورزش فراگیر و پرطرفدار کوه نوردی گرفتار خسارات جبران ناپذیر خواهد شد و اگر با قوت و قدرت عمل کنیم علاوه بر رشد کمی، کیفیت

بیشتر بخوانید