تمرین روی دیواره بیستون

۹ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ به مدت سه روز بر روی دیواره بیستون تمرین صعوهای بلند را نمودند.گزارش برنامه در ادامه مطلب…

بیشتر بخوانید