دنیا مثال بحر عمیقی‌ست پر «نهنگ»!

گفتم: می‌دونی امسال روی شاخ کدوم حیوونه؟گفت: «نهنگ»!گفتم: پس امسال رو خدا به خیر کنه!گفت: امسال و پارسال نداره! … به قول «سعدی»: دنیا مثال بحر عمیقی‌ست پر «نهنگ» / آسوده عارفان که گرفتند ساحلی!گفتم: حداقل خدا رو شکر که شاخ نداره و شاخ

بیشتر بخوانید
بهترین زمان ورزش چه موقع است؟

انجمن پزشکی کوهستان ایران: آیا بهترین زمان ورزش وجود دارد؟  دلیل اصلی عدم ورزش منظم اعتقاد به فقدان نتیجه و عدم داشتن وقت است. پس ، از نظر بسیاری از افراد ، بهترین زمان ورزش زمانی است که راحت ترین است و زمانی است که

بیشتر بخوانید