آخرین معراج

گفت آنجا چشمه خورشید هاست آسمانها روشن از نور خداستموج اقیانوس جوشان فضاستباز من گفتم که بالاتر کجاست؟گفت بالاتر جهانی دیگر است عالمی کز عالم خاکی جداست
پهن دشت آسمان بی انتهاست….
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
نکات آموزشی در باره یخنوردی

صعود از یخ در نگاه اول کار ساده ای به نظر می رسد. و بیننده احساس می کند کافیست تبر ها و کرامپون را بر ‏روی سطح یخ بکوبد و از آن بالا برود. در صورتیکه وقتی این تصور اولیه به مرحله عمل در می

بیشتر بخوانید