گرایش های سنگنوردی

صعود سنتی یا کلاسیک (Traditional Climbing)سبکی از سنگ نوردی که بر صعود مسیرهای طولانی دارای حمایت میانی (ابزار یا میخ)قابل انتقال تاکید دارد.در این روش صعود کننده ها  از کلیه ابزارهای غیر ثابت برای کار گذاشتن میانی ها استفاده می کنند و نفر آخر همه

بیشتر بخوانید