تمرین یخنوردی بر روی آبشار سنگین آباد

۹ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طی برنامه ای یک روزه، بر روی آبشار مصنوعی سنگین آباد تمرین یخنوردی کردند. در این برنامه دو نفر از هیمالیانوردان استان کردستان ( مختار ناوه از سنندج و جبار سلیمانی از دیواندره ) نیز شرکت نمودند. 

بیشتر بخوانید