سقوط کریم نادعلیان” در جبهه شمالی “دماوند” !

با عرض تأسف و تأثر با خبر شدیم؛ “کریم نادعلیان” از کوه نوردان اراکی و از ایرانیان تلاشگر بر روی قله ی “ماناسلو” در بهار ۱۳۹۰؛ دیروز سه شنبه ۴ بهمن ماه به دلیل سقوط در منطقه ی “یال داغ” دماوند؛ جان به جان آفرین

بیشتر بخوانید