پیمایش غار پیر یوسف(قروه)

روز جمعه ۲۳ دی ماه ۹ نفر از غارنوردان گروه آرش سنندج به همراه دو نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر قسمتی از غار پیر یوسف واقع در روستای حسن خان از توابع قروه را پیمایش نمودند…
 دهانه غارچاه ابتدای غار

بیشتر بخوانید