یخ نوردی چیست؟

یخ نوردی یکی از ورزش های مستقیم کوه نوردی است. اساس این رشته درگیری با آبشارها و یخچال های طبیعی یا مصنوعی و گذر از آنهاست که خود دارای شاخه ای گسترده و فنونی مستقل است. یخ نوردی خود نیز به چند شاخه و فعالیت

بیشتر بخوانید
عادتهای قدیمی غذایی در کوهنوردی را تغییر دهیم

هشدار های لازم در مصرف سوسیس و کالباس:در دو دهه پیش که تنوع غذایی همچون امروز نبود بسیاری از کوهنوردان عادتهای غذایی نامناسبی داشتند. یکی از رایج ترین آنها استفاده فراوان از کنسرو های لوبیا و تن ماهی بود و گاها سوسیس و کالباس هم

بیشتر بخوانید