ریشه در سنگ

«من اینجا تا نفس باقیست می مانم
من از اینجا چه می خواهم،نمی دانم…»
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید