راهیان عشق و هستی

http://www.summitpost.org/sunrise-on-the-cotopaxi-just/78188/c-337262برداشت عکس از :وبلاگ شازده کوچولوروابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
چادر زنی در هوای توفانی همراه با رعد و برق

به هنگام کوه پیمایی در مورد اینکه در طی سفرتان هوا چگونه خواهد شد حقیقتاً تنها می توانید حدس قریب به یقین داشته باشید. یکی از بزرگ ترین تهدیدات هوا در این زمان برای افراد رعد و برق است. هوا هر چه که می خواهد

بیشتر بخوانید