استعفای کاظم فریدیان از باشگاه دماوند

به نام خدابا سلام
در اعتراض به نادیده گرفتن خردجمعی و چندصدایی که روح حاکم باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند است و خود حق پنداری جمعی از پیران مصلحت!! اندیش باشگاه که در مراسم بزرگداشت شادروان لیلااسفندیاری مانع نمایش فیلم “لیلای بی لیلی” شدند

بیشتر بخوانید
رعایت اصول بهداشتی در ورزش سنگ نوردی و صعودهای ورزشی

ورزش سنگنوردی از ورزشهای جدید در دو دهه اخیر است که روز به روز توسعه بیشتری می یابد. از سال ۲۰۱۲ (المپیک لندن) ورزش سنگنوردی و صعودهای ورزشی جزو  ورزشهای المپیک محسوب می شود و این اتفاق می تواند در ترویج و توجه هر چه

بیشتر بخوانید