رودخانه ای به طول ۶ هزار کیلومتر در زیر جنگل های آمازون کشف شد

دانشمندان رصدخانه ملی برزیل اعلام کردند که نشانه هایی از یک رودخانه عظیم را در زیر جنگل های آمازون کشف کرده اند که به عنوان بزرگترین رودخانه دنیا با طول ۶ هزار کیلومتر در سراسر جنگل آمازون در پرو و برزیل در حرکت است.
این

بیشتر بخوانید