چرا دریاچه سراب مورد بی مهری قرار گرفته است؟

ریختن زباله علاوه بر آلودگی محیط زیست، چهره زیبای طبیعت و لطافت آن را  مخدوش می نماید.  این آب ها و چشمه ها در حقیقت سرچشمه حیات هستند و تخریب طبیعت در واقع تخریب زندگی است.   در راستای حفظ محیط زیست و طبق برنامه

بیشتر بخوانید