عظیم قیچی ساز و همنوردانش در کمپ دوم گاشربرم ۱مستقر شدند.

عظیم  قیچی ساز، سید محمود هاشمی  ، ایرج  معانی، حسین  مقدم  و قلی پور، نگهبان و برادران بهادرانی هشت کوه نوردی هستند که در حال حاضر (چهارشنبه ۱۲ مرداد) در کمپ ۲ “گاشربروم۱” به ارتفاع ۶۴۵۰ متری مستقر شده اند و در صورت مساعد بودن

بیشتر بخوانید
عقد توافق نامه همکاری بین فدراسیون «ایران»و فدراسیون باشگاه های کوه نوردی «فرانسه»

فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی کشورمان با فدراسیون باشگاه های کوه نوردی کشور فرانسه توافق نامه همکاری منعقد کرد.
این توافق نامه در جریان سفر اخیر “محمود شعاعی” رئیس فدراسیون ایران به فرانسه، با “جرج الزیر” رئیس فدراسیون باشگاه های کوه نوردی آن کشور

بیشتر بخوانید