صعود مشترک تیم ملی ایران و تیم اتریش به قله دماوند و علم کوه

صعود مشترک تیم ملی ایران و تیم اتریش به مناسبت ۱۶۰سالگرد صعود گیاه شناس اتریش تعودر کوچی به قله دماوند و علم کوه و دماوند.
به مناسبت همین رویداد دو برنامه اول در منطقه علم کوه و دومین برنامه در منطقه دماوند برگزار گردید که

بیشتر بخوانید