نصب جعبه کمکهای اولیه در منطقه حصارچال

نصب جعبه کمکهای اولیه در منطقه حصارچال توسط کارگروه جستجو و نجات هیات استان مازندران در منطقه حصارچال. 
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ضمن قدردانی از این عزیزان از کلیه کوهنوردان گرامی تقاضا دارد در حفظ و نگهداری از این لوارم کوشا باشند.
منبع: پایگاه

بیشتر بخوانید
صعود به قله یخچال همدان

مورخه ۲۶ مرداد ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر به قله ۳۵۸۰ متری یخچال در همدان صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۵و ۲۶ مرداد ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی.اصغر رضایی، علی رضا میمنت آبادی، شیرزادی، مرادی

بیشتر بخوانید