مراسم استقبال از صعود کنندگان قله کورژن وسکایا

مورخه ۲۶ مرداد مراسم استقبال از زوج هیمالیانورد پدرام نعمتی و مریم شهسواری که به قله ۷۱۰۵ متری کورژن وسکایا درتاجیکستان صعود نموده بودند، در دفتر باشگاه قاجر انجام گرفت.

 

والدین پدرام نعمتی

بیشتر بخوانید
صعود به قله کولاوا

مورخه ۲۶ مرداد ۲۶ تن از اعضای باشگاه قاجر به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.

 

قله کولاوا

بانوان باشگاه
تاریخ اجرای برنامه: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: طیب صالجی، سیامک برزیده، علی عبدالملکی، بهنام اقدامیان،علی ستوده، مصطفی عبدالملکی،

بیشتر بخوانید