صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها

مورخه ۲۳ و ۲۴ مرداد سینا ابراهیمی عضو باشگاه قاجر بهمراه سعید فراهانی از باشگاه همت تهران به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها صعود نمودد.

بیشتر بخوانید