تاثیر ورزش در سیستم بدن سالمندان
سالمندی مرحله ای است که در این مرحله کیفیت زندگی تحت تاثیر عوامل متعدد محدود کننده جسمی و روحی قرار می گیرد و در مجموع سبب افت عملکردی در سالمندان می شود ولی با ارائه و اجرای یک برنامه صحیح ورزشی و کاهش تاثیر این عوامل محدود کننده می توان کیفیت و عملکرد زندگی سالمند را ارتقاء بخشید. امروزه با بهبود شرایط زندگی در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت طول مرحله سالمندی و کیفیت زندگی سالمندان بهبود چشم گیری داشته است.
تاثیرات سن بر بدن
با افزایش سن تغییرات متعددی (عوامل محدود کننده) در سیستم ها و اورگانها بدن از جمله سیستم های هورمونی، دستگاه عضلانی و استخوانی و سیستم مغز و اعصاب و اعصاب وروان و سیستم های ایمنی و گوارشی و دینامیک عملکرد قلبی و عروقی و ریوی رخ می دهد که در مجموع سبب کاهش ظرفیت عملکردی در بدن می شوند که متاسفانه این عوامل در سالمندی بصورت یک سیکل معیوب می کنند…….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *