فراخوان دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ سنگنوردی

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۹۴ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ سنگنوردی را به‌ شرح زیر برگزار ‌نماید: …
– زمان

بیشتر بخوانید