شرایط و زمانبندی برگزاری صعود سراسری بانوان کشور / قله سنبوران

بدین وسیله شرایط و زمانبندی برگزاری صعود سراسری بانوان کشور (به حمایت از سمندر لرستان) بر روی قله سنبوران که مقرر گردیده در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۴ در شهرستان دورود صورت پذیرد جهت اطلاع اعلام می‌گردد: …
۱ـ افتتاحیه مراسم مورخ ۱۵ مرداد ؛ شهرستان

بیشتر بخوانید
اولین مسیر گشایش شده توسط بانوان گروه قاجر

طی دو برنامه مورخه ۱ و ۲ مرداد چند تن از بانوان سنگنوردان گروه قاجر مسیری را بنام «بانوان آفتاب» در دیواره کولاوا در جنوب قروه گشایش نمودند. این اولین تلاش بانوان جهت گشایش مسیر سنگنوردی می باشد.
 امیدواریم که گشایش این مسیر شروعی برای

بیشتر بخوانید